Нормативні посилання

Закон України від 24 червня 2004 року № 1859-IV “Про правові засади цивільного захисту”.

Закон України від 18 січня 2003 року № 2245-ІІІ “Про об’єкти підвищеної небезпеки”.

Закон України від 14 грудня 1999 року № 1281-ХІV “Про аварійно-рятувальні служби”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 “Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки”, “Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року
№ 1788 “Порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідемічного характеру”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1288 “Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів”;

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.12.2000 № 338 ”Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів”;

ДНАОП 0.00-4.33-99 “Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій”;

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.10.03 № 397 ”Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 18816 Кодексу України про адміністративні правопорушення”;

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.03.02 № 61 ”Про затвердження Типового положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації”;Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 155 ”Про затвердження Методичних рекомендацій”.

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.02.99 № 39 ”Про затвердження тимчасової інструкції з перевірки й оцінки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об’єктів господарювання”.


6482958786065553.html
6483036990865821.html
    PR.RU™