Einleitung

ЗМІСТ

Варіанти завдань

№ вар. Питання № вар. Питання


ВСТУП...............................................................................................................
1. ГІДРОСТАТИКА ......................................................................................... 1.1. Основні фізичні властивості рідин...........................................................
1.1.1. Густина і питома вага...........................................................................
1.1.2. Здатність до стиску та температурне розширення……….............
1.1.3. Тиск...........................................................................................................
1.1.4. В’язкість..................................................................................................
1.2. Основний закон гідроститики...................................................................
1.2.1. Диференціальні рівняння статики Ейлера...........................................
1.2.2. Основне рівняння гідростатики...........................................................
1.2.3. Деякі практичні застосування основних рівнянь гідростатики........
1.2.4. Гідростатичні закони для рідини, що знаходиться у відносному спокої........................................................................................................
1.2.5.Тиск рідини на стінку.............................................................................
1.2.5.1. Тиск рідини на плоску стінку..............................................................
1.2.5.2. Тиск рідини на криволінійну циліндричну стінку..............................
2. ГІДРОДИНАМІКА........................................................................................
2.1. 2.1. Основні характеристики руху рідини........................................................
2.1.1. Швидкість і витрата.............................................................................
2.1.2. Сталий і несталий рух ...........................................................................
2.1.3. Моделі руху рідини..................................................................................
2.1.4. Гідравлічний радіус і еквівалентний діаметр......................................
2.1.5. Режими руху рідини................................................................................
2.2. Рівняння нерозривності (суцільності) потоку.........................................
2.3. Диференціальне рівняння Нав’є – Стокса...............................................
2.4. Диференціальні рівняння руху Ейлера.....................................................
2.5. Рівняння Бернуллі......................................................................................
2.5.1. Виведення рівняння.................................................................................
2.5.2. Деякі практичні використання рівняння Бернуллі..............................
2.6. Рівномірний рух рідини.............................................................................
2.7. Ламінарний рух рідини..............................................................................
2.7.1. Розподіл швидкості по горизонтальному перерізу труби..................
2.7.2. Середня швидкість при ламінарному русі............................................
2.7.3. Втрати напору при русі рідини............................................................
2.8. Турбулентний рух......................................................................................
2.9. Втрати напору при русі рідини.................................................................
2.10. Витікання рідини через отвори та насадки............................................
2.11. Гідравлічний розрахунок сифонів..........................................................
2.12. Гідравлічний удар....................................................................................
2.13. Гідравлічний розрахунок трубопроводів...............................................
2.13.1. Розрахунок простого трубопроводу..................................................
2.13.2. Розрахунок складного трубопроводу..................................................
2.13.3. Техніко-економічний розрахунок трубопроводів...............................
3. ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ ..........................................................................
3.1. Насоси..........................................................................................................
3.1.1. Основні характеристики насосів...........................................................
3.1.2. Динамічні насоси....................................................................................
3.1.2.1. Лопатеві насоси...................................................................................
3.1.2.1.1. Відцентрові насоси...........................................................................
3.1.2.1.2. Осьові (пропелерні) насоси...............................................................
3.1.2.2. Насоси тертя.......................................................................................
3.1.2.2.1. Вихрові насоси...................................................................................
3.1.2.2.2. Струминні насоси........................................................................................
3.1.3. Об’ємні насоси.........................................................................................
3.1.3.1. Поршневі насоси...................................................................................
3.1.3.2. Шестеренні насоси ..............................................................................
3.1.3.3. Гвинтові насоси ..................................................................................
3.1.3.4. Пластинчасті насоси..............................................................................
3.1.3.5. Роторно – поршневі насоси................................................................
3.1.3.6. Насоси з обертовими поршнями........................................................
3.2. Інші види гідравлічних машин.................................................................
4. ГІДРОДИНАМІЧНІ ПЕРЕДАЧІ..................................................................
4.1. Загальні поняття.........................................................................................
4.2. Гідромуфти і гідротрансформатори.........................................................
4.2.1. Гідромуфти.............................................................................................
4.2.2. Гідротрансформатори..........................................................................
5. ОБ’ЄМНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРИВОД І ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ...............
5.1. Гідродвигуни..............................................................................................
5.2. Гідроапаратура та інші елементи гідроприводу......................................
5.2.1. Гідророзподільчі пристрої.....................................................................
5.2.2. Дросельні пристрої.................................................................................
5.2.3. Клапани.....................................................................................................
5.2.4. Гідроакумулятори...................................................................................
6. Пневматичні об’ємні машини……………………………………………..
6.1. Загальні положення………………………………………………………
6.2. Типи поршневих компресорів…………………………………………..
6.3. Органи розподілу і регулювання компресора………………………….
6.4. Роторні пластинчасті компресори………………………………………
6.5. Пневматичні двигуни……………………………………………………
6.6. Пневмоциліндр з гідравлічним сповільнювачем………………………
6.7. Пневмодвигуни обертального руху…………………………………….
Література..........................................................................................................
ДОДАТКИ. Контроль знань студентів………………………………………  1. Gegenstand der Grammatik.
  2. Wechselbeziehung zwischen der Phonetik, Lexik und Grammatik.
  3. Synchronische und diachronische Grammatik.
  4. Gliederung der Grammatik.

6479217506796765.html
6479281079891208.html
    PR.RU™