Стандарти з методів досліджування забруднюючих речовин у грунтах

Система стандартів з методів визначання забруднюючих речовин у ґрунтах розглядає методи визначання ємності катіонного обміну, метод вимірювання та розрахунку суми токсичних солей у розкривних та вміщуючих породах, методи визначання органічної речовини, метод визначання іонів карбонату та бікарбонату у водній витяжці, методи визначання іонів хлориду у водній витяжці, метод визначання іону сульфату у водній витяжці, метод визначання натрію та калію у водній витяжці, визначання нітратів за методом ЦІНАО, визначання обмінного амонію за методом ЦІНАО та ін.

Основні стандарти з досліджування якості грунту

Державні і міжнародні

ДСТУ 4114–2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію.

ДСТУ 4289:2004 Методи визначання органічної речовини.

ДСТУ 4290:2004 Методи визначання валового фосфору і валового калію.

ДСТУ ISO 10693–2001 Визначання вмісту карбонатів. Об'ємний метод.

ISO 10693:1995

ДСТУ ISO 11048–2001 Визначання водорозчинних та кислоторозчинних

ISO 11048:1995 сульфатів.

ДСТУ ISO 10694–2001 Визначання вмісту органічного і загального

130 10694:1995 вуглецю методом сухого спалювання

ДСТУ ІSО 11260–2001 Визначання ємності катіонного обміну та

ISO 11260:1994 насиченості основами з використовуванням

розчину хлориду барію.

ДСТУ 180 11263–2001 Якість грунту. Спектрометричний метод.

ISO 11263:1994 Визначання вмісту рухомих сполук фосфору в

розчині гідрокарбонату натрію.

ДСТУ ISO 13536–2001 Визначання потенційної ємності катіонного

ІSО 13536:1995 обміну та вмісту обмінних катіонів.

Міждержавні і європейські

ГОСТ 17.4.4.01–84 Методы определения емкости катионного обмена.

ГОСТ 17.5.4.02–84 Метод измерения и расчета суммы токсичних солей во

вскрышных и вмещающих породах.

ГОСТ 5180–84 Методи лабораторного определения физических

характеристик.

ГОСТ 26424–85 Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в

водной вытяжке.

ГОСТ 26425–85 Методи определения иона хлорида в водной вытяжке.

ГОСТ 26426–85 Методи определения иона сульфата в водной вытяжке.

ГОСТ 26427–85 Метод определения натрия и калия в водной вытяжке.

ГОСТ 26428–85 Методы определения кальция и магния в водной

вытяжке.

ГОСТ 26485–85 Почвы. Определение обменного (подвижного) алюминия

ГОСТ 26486–85 Почвы. Определение обменного марганца.

ГОСТ 26487–85 Почвы Определение обменного кальция и обменного

(подвижного) магния методами ЦИНАО.

ГОСТ 26488–85 Определение нитратов по методу ЦИНАО.

ГОСТ 26489–85 Определение обменного аммония по методу ЦИНАО.

ГОСТ 26490–85 Почвы. Определение подвижной серы по методу ЦИНАО

ГОСТ 27395–87 Почвы. Метод определения подвижньїх соединений

двух– и трехвалентного железа.

Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкриття теми.

Методи визначання рухомих сполук фосфору, натрію та калію у водній витяжці ґрунтів згідно із ДСТУ 4114, ДСТУ 4290, ДСТУ ISO 11263, ГОСТ 26427. Стандарти розглядають методи визначання рухомих сполук фосфору і калію, натрію та калію у водній витяжці. Стандарти ДСТУ 4114, ДСТУ 4290 ДСТУ ІSО 11263 розглядають методи визначання рухомих сполук фосфору і калію, валового фосфору і валового калію. Стандарт ГОСТ 26427 встановлює метод полум'яного фотометра визначання натрію та калію у водній витяжці засолених ґрунтів. Зміст стандартів: метод відбирання проб, апаратура, матеріали і реактиви, підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка результатів.

Метод визначання катіонообмінної здатності і ємності катіонного обміну ґрунту згідно із ДСТУ ІSО 11260 і ІSО 11260, ГОСТ 17.4.4.01. Стандарти установлюють метод визначання катіонообмінної здатності (КОЗ) за властивих ґрунту рН та визначання вмісту в ґрунті обмінних натрію, калію, кальцію і магнію. Зміст стандарту; принцип – визначання КОЗ зразків грунту визначають за характерних для грунту значень рН та за низької загальної іонної сили (приблизно 0,01 моль/л); процедура – вилуговування, визначання КОЗ, визначання обмінних натрію та калію, визначання обмінного кальцію та магнію; процедура спектрометрії; визначання результатів, збіжність та відтворність, оформлення протоколу, методи визначання ємності катіонного обміну в грунтах природного і порушеного складення з метою визначання якості родючого шару природного складення, а також для оцінки придатності порушеного родючого шару для рекультивації земель.

Метод визначання потенційної ємності катіонного обміну в грунті згідно із ДСТУ ISO 13536 і ІSО 13536. Стандарти установлюють метод визначання потенційної ємності катіонного обміну (ЄКО) в грунті та визначання вмісту обмінного натрію, калію, кальцію та магнію в грунті. Зміст стандарту: принцип – ЄКО ґрунтових зразків визначають в буферному розчині хлориду барію із рН=8,1 із застосовуванням триетаноламіну; процедури – витісняння, реактиви, хід витісняння, визначання ЄКО, калібрувальні розчини, хід аналізу, обробляння результатів, визначання обмінників натрію та калію, визначання обмінних кальцію та магнію, обробляння результатів, оформлювання протоколу.

Методи визначання вмісту карбонатів у водній витяжці ґрунтів згідно із ДСТУ ISO 10693, ГОСТ 26424. Стандарти розглядають методи визначання вмісту карбонатів, іонів карбонату та бікарбонату у водній витяжці: ДСТУ ІSО 10693 розглядає об'ємний метод, ГОСТ 26424 встановлює титрувальний метод визначання іонів карбонату і бікарбонату у водній витяжці засолених грунтів при проведенні Ґрунтового, агрохімічного, меліоративного обстеження угідь, контролю стану сольового режиму ґрунтів. Зміст стандартів: метод відбирання проб; апаратура, матеріали, реактиви та ін., підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка результатів.

Методи визначання іонів хлориду у водній витяжці ґрунтів згідно із ГОСТ 26425. Стандарт установлює три методи – аргентометричний, прямої іонометрії, іонометричного титрування – визначання іона хлориду у водній витяжці засолених ґрунтів. Зміст стандарту: визначання іону хлориду аргентометричним методом; визначання іону хлориду методом прямої іонометрії; визначання іону хлориду методом іонометричного титрування.

Методи визначання сульфатів у водній витяжці ґрунтів згідно із ДСТУ ISO 11048, ГОСТ 26426. Стандарти розглядають методи визначання водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів за ДСТУ ISO 11048, а також іону сульфату у водній витяжці за ГОСТ 26426. Цей стандарт встановлює методи вагового і турбідиметричного визначання іонів сульфату у водній витяжці засолених грунтів. Зміст стандарту: вагове визначання іону сульфату, турбідиметричне визначання іону сульфату.

Метод визначання нітратів в ґрунтах згідно із ГОСТ 26488. Стандарт. встановлює фотометричний метод визначання нітратів в ґрунтах, розкривних та вміщуючих породах при проведенні ґрунтового, агрохімічного і меліоративного обстеження угідь та контролю за станом ґрунтів. Зміст стандарту:. метод відбирання проб, матеріали, реактиви, підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка матеріалів.

Метод визначання обмінного амонію в ґрунтах згідно із ГОСТ 26489 і СТ СЭВ 223. Обмеження терміну дії скасовано. Стандарти розглядають визначання обмінного амонію за методом ЦИНАО, встановлюють фотометричний метод визначання обмінного амонію в ґрунтах, розкривних та вміщуючих породах при проведені обстежень угідь і контролю стану ґрунтів. Зміст стандартів: метод відбирання проб, апаратура, матеріали, реактиви, підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка результатів.

Методи визначання органічної речовини згідно із ДСТУ 4289, ДСТУ 10694. Стандарти встановлюють фотометричний і гравіметричний методи визначання органічної речовини в ґрунтах, розкривних та вміщуючих породах. Зміст стандартів: загальні вимоги, визначання органічної речовини за методом Тюрина на фотоелектричному колориметрі; гравіметричний метод визначання масової частки органічної речовини у торф'яних і оторфованих горизонтальних ґрунтів.

Методи визначення вмісту важких металів, токсичних сполук і мікроелементів згідно із ГОСТ 26485, ГОСТ 26486, ГОСТ 26487, ГОСТ 26490, ГОСТ 27395. Стандарти розглядають визначення обмінного (рухомого) алюмінію, визначення обмінного марганцю, визначення обмінного кальцію й обмінного (рухомого) магнію методами ЦИНАО, визначення рухливої сірки по методу ЦИНАО.

Метод вимірювання та розрахунку суми токсичних солей згідно із ГОСТ 17.5.4.02. Стандарт розглядає метод вимірювання та розрахунку суми токсичних солей у розкривних та вміщуючих породах. Стандарт встановлює метод вимірювання та розрахунку суми токсичних солей у водній витяжці розкривних та вміщуючих порід. Метод заснований на кількісному аналізі іонного складу водних витяжок порід і на послідуючому розрахунку та графічному вимірюванні концентрації у породах легкорозчинних токсичних солей. Зміст стандарту: метод відбирання проб, апаратура, матеріали, реактиви та ін.; підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка результатів аналізу.

Запитання для самоконтролю

1. Класифікація грунтів та хімічних речовин для контролю і забруднення згідно із ДСТУ 3866, ДСТУ 4288, ГОСТ 17.4.1.02, ГОСТ і 17.4.3.03, ГОСТ 17.4.3.06, ГОСТ 17.5.1 06.

2. Терміни та визначення якості грунтів згідно із ДСТУ 3980, ДСТУ ІSО 11074.

3. Показники родючості грунтів та вимоги до їх якості згідно із ДСТУ 4362, ДСТУ 4288, ДСТУ ІSО 11259, ДСТУ ISO 15176, ГОСТ 26244.

4. Відбирання проб грунтів згідно із ДСТУ ISO 10381–6 і ДСТУ 4287.

5. Визначення рН і кислотності грунтів згідно із ДСТУ ISO 10390, ГОСТ 26212, ГОСТ 26483, ГОСТ 17.5.4 01.

6. Методи визначання рухомих сполук фосфору, натрію та калію у водній витяжці грунтів згідно із ДСТУ 4114, ДСТУ 4115, ДСТУ 4290, ГОСТ 26427, ДСТУ ISO 11263.

7. Методи визначання катіонообмінної здатності і ємності катіонного обміну ґрунту згідно із ДСТУ ISO 11260 і ISO 11260, ДСТУ ISO 13536 і ІSО 13536, ГОСТ 17.4.4.01.

8. Методи визначення вмісту нітратів, карбонатів, сульфатів, хлоридів згідно із ДСТУ ISO 10693, ДСТУ ISO 11048, ГОСТ 26424, ГОСТ 26425, ГОСТ 26426, ГОСТ 26488.

9. Методи визначення у грунті органічних речовин згідно із ДСТУ 4289, ДСТУ 10694.

10. Методи визначення вмісту важких металів, токсичних сполук і мікроелементів згідно із ГОСТ 26485, ГОСТ 26486, ГОСТ 26487, ГОСТ 26490, ГОСТ 27395, ГОСТ 17.5.4.02.

Тести для самоконтролю

1. Які стандарти регламентують класифікацію ґрунтів та хімічних речовий для контролю забруднення:

01. ДСТУ 3866 05. ГОСТ 17.4.1.02

02. ДСТУ 4114 06. ГОСТ 17.4.3.03

03. ДСТУ 4288 07. ГОСТ 17.4.3.06

04. ГОСТ 17.1.5.06 08. ГОСТ 25100.

2. Стандарти, що розробляють терміни та визначення якості грунтів:

01. ДСТУ 3866 05. ДСТУ ISO 10381

02. ДСТУ 3980 06. ДСТУ ISO 11074

03. ДСТУ 4114 07. ДСТУ ISO 11259

04. ДСТУ 4288 08. ГОСТ 27593.

3. Стандарти, що розглядають показники родючості та вимоги до їх якості:

01. ДСТУ 4362 05. ДСТУ ISO 11259

02. ДСТУ 4288 06. ДСТУ ISO 15176

03. ГОСТ 26212 07. ГОСТ 17.5.3.02

04. ГОСТ 26244 08. ГОСТ 17.5.3.06

4. Згідно яких стандартів регламентується відбирання проб, грунтів:

01. ДСТУ 3866 05. ДСТУ ІSО 10381–6

02. ДСТУ 3980 06. ДСТУ ISO 10390

03. ДСТУ 4287 07. ДСТУ ISO 11259

04. ДСТУ 4362 08. ДСТУ ISO 11263

5. Стандарти, що розробляють визначення рН і кислотності грунтів:

01. ДСТУ 4362 05. ГОСТ 26212

02. ДСТУ ISO 10390 06. ГОСТ 26483

03. ГОСТ 17.5.3.06 07. ГОСТ 26484

04. ГОСТ 17.5.4.01 08. ГОСТ 26483

6. Стандарти, що розглядають методи визначання рухомих сполук фосфору, натрію та калію у водній витяжці грунтів:

01. ДСТУ 4114 05. ГОСТ 26427

02. ДСТУ 4290 06. ГОСТ 26483

03. ДСТУ ISO 11259 07. ГОСТ 26484

04. ДСТУ ISO 11263 08. ГОСТ 26489

7. Які стандарти регламентують методи визначання і катіонообмінної здатності і ємності катіонного обміну грунту:

01. ДСТУ ISO 11260 05. ISO 11260

02. ДСТУ ISO 13536 06. ISO 13536

03. ДСТУ ISO 11259 07. ГОСТ 17.4.4.01

04. ДСТУ ISO 11263 08. ГОСТ 17.5.3.02.

8. Назвати стандарти, що розглядають методи визначення вмісту нітратів, карбонатів, сульфатів, хлоридів:

01. ГОСТ 26107 06. ГОСТ 26488

02. ГОСТ 26424 07. ГОСТ 26489

03. ГОСТ 26425 08. ГОСТ 26951

04. ГОСТ 26426 09. ДСТУ ІSО 10693

05. ГОСТ 26428 10. ДСТУ ISO 11048.

9. Стандарти, що розглядають методи визначення у грунті органічних речовин:

01. ДСТУ 4289 05. ГОСТ 23740

02. ДСТУ 10694 06. ГОСТ 26213

03. ДСТУ ІSО 11048 07. ГОСТ 27395

04. ДСТУ ІSО 11465 08. ГОСТ 27753

10. Назвати стандарти, що розглядають методи визначення вмісту важких металів, токсичних сполук і мікроелементів:

01. ГОСТ 26485 05. ГОСТ 26951

02. ГОСТ 26486 06. ГОСТ 27395

03. ГОСТ 26487 07. ГОСТ 27753

04. ГОСТ 26490 08. ГОСТ 17.5.4.02

Рекомендована література

Нормативно–правова:

1. ДСТУ 3866–99. Класифікація грунтів за ступенем вторинної солонцюватості.

2. ДСТУ 3980–2000. Ґрунти. Фізико–хімія грунтів. Терміни та визначення.

3. ДСТУ 4287:2004. Якість грунту. Відбирання проб.

4. ДСТУ 4288:2004. Якість грунту. Паспорт грунту.

5. ДСТУ 4362:2004. Якість грунту. Показники родючості грунтів

6. ДСТУ ISO 10390–2001. Якість грунту. Визначання рН.

7. ДСТУ ISO 11074–1:2004. Забруднення та охорона грунтів.

8. ДСТУ ISO 11259:2004. Якість грунту. Спрощений опис грунту.

9. ДСТУ ІSО 11269–2–2002. Визначання дії забрудників на флору грунту.

10. ДСТУ 4114–2002. Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію.

11. ДСТУ 4289:2004. Методи визначання органічної речовини.

12. ДСТУ 4290:2004. Методи визначання валового фосфору і валового калію.

13. ДСТУ ISO 10693–2001. Визначання вмісту карбонатів. Об'ємний метод.

14. ДСТУ ISO 13536–2001. Визначання потенційної ємності катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів.


6478735913168362.html
6478817964278674.html
    PR.RU™