Варіант 3

Варіант 2

Варіант 1

РАННЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В УКРАЇНІ. КИЇВСЬКА РУСЬ

1Утвердження на Київському престолі династії Рюриковичів відбулося у:

а) 862 р.; б) 882 р.; в) 945 р.; г) 988 р.

2Про розселення східних слов’ян у VIII – X ст. нам повідомляє літопис:

а) „Руська правда”; б) „Повість временних літ”;

в) „Слово о полку Ігоревім”.

3Визначте, хто не належав до династії Рюриковичів, але був Київським князем:

а) Володимир; б) Аскольд; в) Олег; г) Ігор.

4Найбільший вплив на культуру та політичний устрій Київської Русі мали:

а) Римська імперія; б) Стародавня Греція; в) Візантія.

5Торговельний шлях „із варяг у греки” з’єднував:

а) Балтійське море з Азовським морем; б) Азовське та Середземне море; в) Балтійське та Чорне море.

6В якому році відбулося повстання древлян проти Київського князя Ігоря:

а) у 911 р.; б) у 945 р.; в) 988 р.?

7За яких князів Київська Русь досягла найвищого розвитку:

а) Аскольда; б) Святослава; в) Володимира Ясне Сонечко;

г) Ярослава Мудрого; д) Данила Галицького?

8Розташуйте у хронологічній послідовності події:

а) хрещення Русі; б) вбивство князя Ігоря; в) Любечський з’їзд князів; г) прийняття „Руської правди”; д) смерть Мстислава Володимировича та поділ Київської Русі на удільні князівства.

9Київська Русь за політичним устроєм була:

а) абсолютною монархією; б) обмеженою монархією;

в) ранньофеодальною монархією.

10Коли монголо – татари захопили Київ:

а) у 1223 р.; б) у 1237 р.; в) у 1240 р.; г) у 1242 р.?

1. Слов’янами були:

а) уличі; б) угри; в) сіверяни; г) хазари; д) поляни; е) половці.

2Стародавні слов’яни вирощували такі сільськогосподарські культури:

а) тютюн; б) ячмінь; в) жито; г) пшеницю; д) виноград; е) картоплю.

3Релігійні вірування слов’ян називалися:

а) християнство; б) язичництво; в) іслам.

4„Матір’ю міст руських” називають:

а) Новгород; б) Москву; в) Київ; г) Чернігів.5Коли утворилася держава Київська Русь:

а) у 862 р.; б) у 882 р.; в) у 988 р.?

6Хто є автором ”Повісті временних літ”:

а) Геродот; б) Нестор; в) Рюрик?

7Розташуйте імена київських князів у хронологічній послідовності:

а) Володимир; б) Олег; в) Святослав; г) Ігор.

8Яка релігія стала державною у Київській Русі:

а) православ’я; б) католицизм; в) християнство?

9Розташуйте у хронологічній послідовності такі події:

а) перша літописна згадка назви „Україна”;

б) утвердження на Київському престолі династії Рюриковичів;

в) загарбання Києва монголо-татарами;

г) хрещення Русі; д) початок феодальної роздробленості Київської Русі.

10Данило Галицький правив у:

а) ХІ ст.; б) ХІІ ст.; в) ХІІІ ст.; г) XIV ст.

1На території України мешкали:

а) 14 племінних союзів; б) 7; в) немає правильної відповіді.

2Коли розпочався процес виникнення нової держави – Київської Русі:

а) 882 р.; б) 982 р.; в) 860 р.?

3Господарство Київської Русі було:

а) натуральним; б) підсічним; в) перелоговим.

4Верховним власником усіх земель у Київській Русі вважався:

а) Великий князь; б) церква; в) дружина.

5У якій послідовності княжили:

а) Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир;

б) Олег, Володимир, Ольга, Святослав, Ігор;

в) Ігор, Олег, Ольга, Святослав, Володимир.

6Хто з перерахованих соціальних категорій мав невеликий наділ землі:

а) смерди; б) холопи; в) челядь.

7Подані нижче категорії населення зобразіть у вигляді сходини, де на нижчому шаблі стоїть холоп, а на вищому – князь:

а) князь; б) холоп; в) смерд; г) боярин; д) закуп; є) рядович;

ж) воїни; з) воєводи.

8Виберіть соціально-економічні причини феодальної роздрібненості Київської Русі:

а) напади кочовиків;

б) зміцнення феодального землеволодіння;

в) створення апарату примусу на місцях;

г) натуральний характер господарства:

д) воєнні походи князів;

є) міжусобні війни;

ж) зростання і зміцнення міст.

9Перша літописна згадка назви “Україна”:

а) 1185 р.; б) 1240 р.; в) 1187 р.

10Релігійні вірування слов’ян називалися:

а) християнство; б) язичництво; в) іслам.


6478325094480019.html
6478380938130060.html
    PR.RU™