Завдання 5.2 Визначення площі зони хімічного зараження

Площа зони можливого зараження хмарою НХР визначається за формулою:

,

де SВ – площа зони можливого зараження НХР, км2;

Г – глибина зони зараження, км;

g – кутові розміри зони можливого зараження, град.

Зона можливого зараження має такий вигляд:

за швидкості вітру v < 1 м/с – коло r

де радіус кола r - це глибина зони зараженняГ, кутові розміри зони дорівнюють g = 360°

за швидкості вітру v = 1 м/с – півколо, r = Г, g = 180° r


за швидкості вітру 1 < v < 2 м/с – сектор, r = Г, g = 90° r

за швидкості вітру v > 2 м/с – сектор, r = Г, g = 45°

Площа зони фактичного зараження SФ в км2 розраховується за формулою:

,

деk8 – коефіцієнт, який залежить від ступеня вертикальної стійкості повітря: інверсія – 0,081; ізотермія – 0,113; конвекція – 0,235;

N – час, що минув від початку аварії.

Ширину зони зараження розраховують за формулою: Ш = 0.3 Гn, де n дорівнює 0.6 для інверсії, 0.75 для ізотермії і 0.95 для конвекції.

Приклад до завдання 5.2Визначити ширину і площу можливої та реальної зони зараження, якщо обчислена глибина зони зараження складає 16.5км, швидкість вітру 3м/с, ізотермія.

Розв’язування: При ізотермії ширина зони Ш = 0.3 Г0.75 = 0.3 * 16,50.75 =

За швидкості вітру 3 м/с прогнозована зона зараження – сектор з кутом 450 площа прогнозованої зони:

Площа фактичної зони:


6476472286018939.html
6476555996900686.html
    PR.RU™