Бюджетно-правові норми можливо класифікувати в залежності від наступних критеріїв.

В залежності від характеру поведінки суб’єктів бюджетно-правових відносин (активно чи пасивна):

Зобов’язуючі;

Забороняючі;

Уповноважуючі.

Зобов’язуючі бюджетно-правові норми приписують здійснити певні дії, скеровані на мобілізацію чи витрачання коштів державного бюджету. Вони регулюють відносини в галузі бюджетного планування тощо. Зобов’язуючі бюджетно-правові норми містяться у всіх бюджетних законах і нормативних актах.

Забороняючібюджетно-правові норми приписують не чинити дії, які порушують або підривають бюджетну дисципліну. Зобов’язуючі і забороняючі норми схожі між собою визначеністю форми, точністю приписів, які містяться в них.

В уповноважуючих бюджетно-правових нормах держава надає учасникам бюджетних правовідносин повноваження на проведення певних позитивних дій. Категоричність у цих видах норм виявляється дещо своєрідно.

У юридичній літературі бюджетно правові норми прийнято поділяти на:

Матеріальні;

Процесуальні.

Матеріальні встановлюють матеріальний зміст бюджету, тобто структуру бюджетної системи, перелік доходів і видатків, їх обсяги, розмежуваннядоходів і видатків між окремими видами бюджетів, розміри резервних фондів тощо. Матеріальні норми в учбовій літературі об’єднуються в правовий інститут “бюджетний устрій” і входять в розділ фінансового права – бюджетне право.

Процесуальнібюджетно-правові норми складають також окремий інститут розділу фінансового права – бюджетного права і регулюють відносини, що виникають при складанні, розгляді проекту бюджету, затвердженні бюджету, складанні, розгляді і затвердженні звіту про виконання бюджету.


6476140999274943.html
6476171098640396.html
    PR.RU™