Теми курсових робіт

На вибір студентам пропонується такий перелік тем:

1. Теоретичні та організаційні засади побудови податкової системи

2. Принципи побудови податкової системи та їх реалізація в Україні

3. Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави.

4. Податкова політика та її вплив на макроекономічні показники.

5. Податкова система України: історія та проблеми становлення.

6. Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах.

7. Податки на споживання та їх роль у податковій системі України

8. Вплив податків на споживання на процеси ціноутворення

9. Особливості застосування податків на споживання в країнах Європейського союзу

10. Прибуткове оподаткування: становлення та розвиток

11. Форми прибуткового оподаткування, їх взаємозв’язок

12. Прибуткове оподаткування та його роль у формуванні доходів бюджету

13. Прибуткове оподаткування в системі державного регулювання економіки

14. Податки на споживання, доходи та майно: співвідношення та взаємозв’язок

15. Податок на додану вартість: становлення і розвиток в Україні.

16. Теоретичні та практичні основи функціонування податку на додану вартість в Україні.

17. Податок на додану вартість та його роль в формуванні доходів бюджету.

18. Податок на додану вартість та його роль в системі податків на споживання.

19. Податок на додану вартість: проблеми справляння та напрями вдосконалення.

20. Податок на додану вартість та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність.

21. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість та його вплив на формування доходів бюджету.

22. Податок на додану вартість в Україні та країнах Європейського союзу.

23. Світовий досвід бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

24. Акцизний податок: проблеми становлення та розвитку в Україні.

25. Акцизне оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

26. Особливості оподаткування специфічними акцизами алкогольної та тютюнової продукції

27. Акцизний податок у системі податків на споживання28. Історія становлення та розвитку акцизного податку в Україні.

29. Фіскальний потенціал акцизного податку та його реалізація в Україні

30. Регулюючий вплив акцизного податку на споживчий ринок

31. Митна політика держави та її цілі

32. Митне оподаткування у системі тарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин

33. Оподаткування прибутку підприємств: проблеми становлення та розвитку в Україні

34. Податок на прибуток підприємств і його роль в формуванні доходів бюджету

35. Податок на прибуток підприємств як регулюючий інструмент держави

36. Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення механізму справляння

37. Податок на прибуток підприємств в системі оподаткування юридичних осіб

38. Податок на прибуток підприємстві та його вплив на ефективність господарювання в Україні

39. Оподаткування прибутку підприємств та його оптимізація

40. Еволюція оподаткування прибутку страховиків в Україні

41. Оподаткування неприбуткових організацій та установ в Україні: проблеми, напрями удосконалення

42. Принцип недопущення податкової дискримінації та оподаткування доходів нерезидентів в Україні

43. Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення і розвитку

44. Податок на доходи фізичних осіб в системі прибуткового оподаткування

45. Податок на доходи фізичних осіб: напрями вдосконалення

46. Податок на доходи фізичних осіб та його роль в формуванні доходів бюджету

47. Податок на доходи фізичних осіб та його роль в регулюванні доходів населення

48. Податок на заробітну плату в системі оподаткування доходів громадян.

49. Оподаткування доходів від різних видів діяльності: проблеми теорії та практики

50. Бюджетне і соціальне значення податку на доходи фізичних осіб

51. Оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб

52. Оподаткування спадщини та дарувань: проблеми та напрями удосконалення

53. Оподаткування доходів і майна в Україні

54. Оподаткування малого бізнесу: проблеми та шляхи вирішення

55. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування в Україні

56. Спрощена система оподаткування та її роль у розвитку малого бізнесу

57. Єдиний податок з фізичних осіб-підприємців: проблеми справляння та шляхи вдосконалення

58. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні.

59. Спеціальні режими оподаткування

60. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь

61. Справляння плати за землю в Україні: напрями удосконалення

62. Фіскальне значення плати за землю в Україні

63. Місцеві податки та збори, їх роль в податковій системі України

64. Напрями вдосконалення місцевого оподаткування в Україні

65. Платежі за ресурси як інструмент впливу на раціональне використання природних ресурсів

66. Загальнодержавні податки, що надходять до місцевих бюджетів та їх бюджетне значення

67. Місцеві податки і збори як основа фінансування власних повноважень місцевих органів влади

68. Податкова політика і економічне зростання

69. Податкова політика і добробут населення

70. Податкова оптимізація та податкове планування

71. Вплив пільг на формування доходної частини бюджету

72. Особливості оподаткування туристичної діяльності

73. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів: проблеми та напрями вдосконалення

74. Традиційна та спрощена системи оподаткування: проблеми та перспективи розвитку

75. Майнове оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку

76. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльності

77. Оподаткування банків в Україні: напрями удосконалення

78. Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні

79. Економічне та соціальне значення екологічного податку

80. Екологічне оподаткування в Україні

81. Фіскальна ефективність оподаткування малого бізнесу

82. Оподаткування інвестиційного бізнесу в Україні

83. Особливості оподаткування дивідендів і процентів

84. Податкове навантаження на економіку України та розвинених країн світу

85. Система податкових пільг в Україні: недоліки та напрями удосконалення

86. Оподаткування операцій з цінними паперами в Україні

87. Антиофшорне податкове регулювання в Україні


6476001320055010.html
6476070569098409.html
    PR.RU™